steun het museum!

steun het museum!

Het Louis Couperus Museum is een niet gesubsidieerd museum en kan iedere hulp goed gebruiken. U kunt het Louis Couperus Museum steunen door Amice te worden. Amici krijgen gratis voor twee personen toegang tot het museum. Zij ontvangen tweemaal per jaar – digitaal of per post – het museumnieuws, uitnodigingen voor de openingen en voor een Amice-bijeenkomst.

De bijdrage voor twee personen is € 22,50 per jaar. Een hogere bijdrage is uiteraard zeer welkom. Het Amici-jaar loopt gedurende het kalenderjaar.

Het Louis Couperus Museum ontvangt geen structurele subsidie.

U kunt zich aanmelden op: info@louiscouperusmuseum.nl onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en email.

De Amice-bijdrage kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL45INGB 0007 702853 ten name van St. Louis Couperus Museum/Museumwinkel onder vermelding van ‘Amice’. Uiteraard is het ook mogelijk de Amice-bijdrage in het museum contant te voldoen.

Het Louis Couperus Museum is erkend als ANBI zodat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

NB. Couperus schreef zijn uitgever onder de aanspreektitel 'Amice' (Latijn, vocativus voor Amicus of vriend). Vandaar dat wij deze aanspreektitel hebben gekozen voor onze vrienden.

 

U bent hier