anbi-gegevens

anbi-gegevens

De doelstelling van het Louis Couperus Museum is: een grotere verspreiding van kennis van het werk van Louis Couperus door middel van het visualiseren ervan in de vorm van tentoonstellingen.

Het fiscaal nummer van het Louis Couperus Museum is: 8043.07.660

Voor de bestuurssamenstelling zie onder de button: museum, bestuur

Beloningsbeleid: noch het bestuur, noch de vrijwilligers van de Stichting Louis Couperus Museum zijn bezoldigd. De Stichting heeft één medewerker in dienst, namelijk de directeur, die tegen een bescheiden beloning haar diensten verricht.

Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten zie onder de button: tentoonstellingen. Meest recente financieel verslag.

Financiële verantwoording: zie staat van baten en lasten over 2020 en rest van ANBI gegegevens

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

 

Lustrumtentoonstelling Van ZERO tot kleine zielen (2016)

U bent hier