collectie

collectie

In de eerste ruimte van het museum worden voorwerpen uit Couperus’ persoonlijke omgeving tentoongesteld zoals zijn schrijfbureau en het portret van zijn vader. Al deze voorwerpen, en alle handschriften en manuscripten van Couperus blijven eigendom van het Letterkundig Museum, dat over de vereiste conserveringstechnieken beschikt. Deze constructie garandeert het deugdelijk bewaren van unica uit Couperus’ leven en voorkomt dat het Couperus Museum specialisten moet aantrekken voor opslag en restauratie.

Tot de eigen collectie van het museum behoort een levensechte kunststoffen beeltenis van Louis Couperus, vervaardigd door de Rotterdamse kunstenaar Sjoerd Didden. De pop is gekleed in een negentiende-eeuws costume de soir, aan het museum geschonken door de Koninklijke Meddens BV - de Haagse herenmodezaak waar Couperus zich kleedde.

Daarnaast worden per jaar twee exposities georganiseerd rond wisselende thema’s uit Couperus’ oeuvre. De ‘Couperiaanse leesmolen’, een ontwerp van de eerste conservator van het museum, J.P.A. van Ballegoijen de Jong, wordt bij iedere tentoonstelling opnieuw gevuld met 26 bladen met teksten en illustraties rond het onderwerp van de respectievelijke tentoonsteling.

Her servies van de familie Couperus. Collectie Louis Couperus Museum

U bent hier