1 januari 2024 - 15 mei 2024
8 januari 2023 - 31 december 2023
4 juni 2022 - 7 januari 2023
El Suspiro del moro
10 september 2021 - 22 mei 2022
5 juni 2021 - 22 augustus 2021
26 oktober 2019 - 17 mei 2020
louis couperus bespot in woord en beeld
25 mei 2019 - 20 oktober 2019
Louis couperus en Het snoer der ontferming
20 oktober 2018 - 19 mei 2019
louis couperus en de beeldhouwkunst
20 mei 2018 - 14 oktober 2018
De promotie van het werk van Louis Couperus (1890-2017)
15 oktober 2017 - 13 mei 2018
een nieuwe kijk op de poëzie van Couperus
13 november 2016 - 12 mei 2017
Van 10 jaar galerij Orez naar 20 jaar museum
2 april 2016 - 6 november 2016
creaties van peter george d'angelino tap
7 oktober 2015 - 20 maart 2016
16 mei 2015 - 27 september 2015
carel de nerée tot babberich, henri van booven en louis couperus
9 november 2014 - 10 mei 2015
De sprookjes van Couperus
24 mei 2014 - 2 november 2014
Couperus en de kunst van het eten
10 november 2013 - 17 mei 2014
Jubileumtentoonstelling
9 juni 2013 - 3 november 2013
De prille jeugd van Louis Couperus in het Den Haag van rond 1863
11 november 2012 - 2 juni 2013
Isaac Israels in Den Haag en bij Louis Couperus
2 juni 2012 - 4 november 2012
Beelden van dood en sterven bij Louis Couperus
14 november 2011 - 27 mei 2012
Louis Couperus, Isaac Israël en H.P. Berlage
6 juni 2011 - 6 november 2011
Couperus op de planken
18 november 2010 - 15 mei 2011
Twee visies op Nederlands-Indië
27 mei 2010 - 14 november 2010
Anna Karenina, Emma Bovary en Eline Vere
22 november 2009 - 23 mei 2010
24 mei 2009 - 15 november 2009
Een hommage aan Frédéric Bastet
22 november 2008 - 17 mei 2009
DE KONINGSROMANS VAN LOUIS COUPERUS
22 mei 2008 - 16 november 2008
oude mensen en nieuwe uitvindingen in het werk van Louis Couperus
25 november 2007 - 18 mei 2008
Vrouwen en lezen in de 19de eeuw
23 juni 2007 - 18 november 2007
Het militaire aspect in het werk van louis Couperus
18 november 2006 - 24 mei 2007
Bibliofiele uitgaven van en over het werk van Louis Couperus
11 juni 2006 - 12 november 2006
op bezoek bij louis couperus
13 oktober 2005 - 6 juni 2006
Tentoonstelling in het kader van de manifestatie 'De Indische Zomer'

5 mei 2005 - 30 oktober 2005
Muziek in werk en leven van Louis Couperus
14 november 2004 - 1 mei 2005
Twee Haagse fenomenen
6 mei 2004 - 31 oktober 2004
opvattingen over homoseksualiteit rond 1900 en het werk van Louis Couperus
20 november 2003 - 2 mei 2004
portrettist en symbolist
20 juni 2003 - 16 november 2003
Een tentoonstelling naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het (tweede) Louis Couperus Genootschap
10 april 2003 - 15 juni 2003
het literaire klimaat in den haag, ca. 1880-1920
10 oktober 2002 - 6 april 2003
een expositie over de vele Engelse vertalingen naar het werk van louis couperus
11 april 2002 - 13 oktober 2002
'de vrouw achter de schrijver'
11 oktober 2001 - 7 april 2002
Louis COuperus en de romeinse oudheid
5 april 2001 - 7 oktober 2001
van jan toorop tot jan wolkers
16 november 2000 - 1 april 2001
louis couperus en japan
15 juni 2000 - 12 november 2000
louis couperus in eerste druk
20 januari 2000 - 11 juni 2000
'van oude mensen' op het toneel
19 september 1999 - 16 januari 2000
twee verwante zielen
1 april 1999 - 12 september 1999
De film naar Aan den weg der vreugde
4 oktober 1998 - 21 maart 1999
louis couperus en den haag
2 april 1998 - 27 september 1998
louis couperus en de voordrachtskunst
5 juni 1997 - 29 maart 1998
louis couperus en nice
6 december 1996 - 1 juni 1997
Couperus en Nederlands-indië
10 juni 1996 - 2 december 1996

25. van oude mensen en nieuwe dingen

Een ouderwets rijtuig en een moderne 'kachel' ontmoeten elkaar. Prentbriefkaart (ca 1900). Collectie Haags Gemeentearchief

25. van oude mensen en nieuwe dingen

oude mensen en nieuwe uitvindingen in het werk van Louis Couperus
25 november 2007 - 18 mei 2008

‘De volgende morgen, heel vroeg, in de mistige wintermorgen, daar hotste de “kachel” poeffende en puffende en kanonknallende aan over de Kerkhoflaan, en hield stil voor Van der Welcke’s deur met nerveuse longschokken nazuchtende als om van vermoeienis op adem te komen, en dit vehikel als van levend en ademend ijzer, in zijn essencestank, die was de zure lucht van zijn zweet, verzamelde een groepje slagersjongens en sina’s-appelenjoden rondom zich heen.’
(Uit: De boeken der kleine zielen, deel II: Het late leven, p. 352-353)

Deze expositie sloot aan bij het thema van de boekenweek van 2008: Van oude mensen. De derde leeftijd en de letteren. Maar hoewel Couperus zichzelf met de gebruikelijke zelfspot een ‘passatist’ noemde, was hij als schrijver heel modern voor zijn tijd. Eigentijdse actuele ontwikkelingen zoals anarchisme, vredesbeweging, vrouwenemancipatie en de Boerenoorlog komen in zijn boeken van meet af aan aan de orde. Nieuwe technische ontwikkelingen zoals electrisch licht, de telefoon, de fiets, de auto en het vliegtuig vinden we direct al in zijn werk.

De tentoonstelling wilde deze paradox – niet de enige in leven en werk van de auteur – aan het licht brengen en visualiseren. In de eerste kamer van het museum werd het thema ‘Oude mensen’ in het werk van de schrijver gevisualiseerd. In de tweede ruimte werd aandacht besteed aan de ‘nieuwe dingen’ in de romans van Couperus. Hier waren onder andere affiches van fietsen, automobielen of ‘kachels’, zoals Couperus ze noemde, en ‘aeroplanen’ te zien. Telefoons of ‘kletsbellen’ en schilderijen van hoe daarmee omgegaan werd, rond 1900, gaven een interessant tijdsbeeld. Illustraties van anarchisme, de Boerenoorlog, de vrouwen- en de vredesbeweging completeerden de tentoonstelling. Ook voor deze expositie werd weer dankbaar geput uit de collectie Sine Qua Non, de verzameling Couperiana van ds Jan Eekhof die een jaar eerder was aangekocht door Letterkundig Museum en Koninklijke Bibliotheek.

Deze tentoonstelling kwam mede tot stand dankzij een financiële bijdragen van een sponsor die anoniem wenste te blijven.

Deel deze pagina

U bent hier