1 januari 2024 - 15 mei 2024
8 januari 2023 - 31 december 2023
4 juni 2022 - 7 januari 2023
El Suspiro del moro
10 september 2021 - 22 mei 2022
5 juni 2021 - 22 augustus 2021
26 oktober 2019 - 17 mei 2020
louis couperus bespot in woord en beeld
25 mei 2019 - 20 oktober 2019
Louis couperus en Het snoer der ontferming
20 oktober 2018 - 19 mei 2019
louis couperus en de beeldhouwkunst
20 mei 2018 - 14 oktober 2018
De promotie van het werk van Louis Couperus (1890-2017)
15 oktober 2017 - 13 mei 2018
een nieuwe kijk op de poëzie van Couperus
13 november 2016 - 12 mei 2017
Van 10 jaar galerij Orez naar 20 jaar museum
2 april 2016 - 6 november 2016
creaties van peter george d'angelino tap
7 oktober 2015 - 20 maart 2016
16 mei 2015 - 27 september 2015
carel de nerée tot babberich, henri van booven en louis couperus
9 november 2014 - 10 mei 2015
De sprookjes van Couperus
24 mei 2014 - 2 november 2014
Couperus en de kunst van het eten
10 november 2013 - 17 mei 2014
Jubileumtentoonstelling
9 juni 2013 - 3 november 2013
De prille jeugd van Louis Couperus in het Den Haag van rond 1863
11 november 2012 - 2 juni 2013
Isaac Israels in Den Haag en bij Louis Couperus
2 juni 2012 - 4 november 2012
Beelden van dood en sterven bij Louis Couperus
14 november 2011 - 27 mei 2012
Louis Couperus, Isaac Israël en H.P. Berlage
6 juni 2011 - 6 november 2011
Couperus op de planken
18 november 2010 - 15 mei 2011
Twee visies op Nederlands-Indië
27 mei 2010 - 14 november 2010
Anna Karenina, Emma Bovary en Eline Vere
22 november 2009 - 23 mei 2010
24 mei 2009 - 15 november 2009
Een hommage aan Frédéric Bastet
22 november 2008 - 17 mei 2009
DE KONINGSROMANS VAN LOUIS COUPERUS
22 mei 2008 - 16 november 2008
oude mensen en nieuwe uitvindingen in het werk van Louis Couperus
25 november 2007 - 18 mei 2008
Vrouwen en lezen in de 19de eeuw
23 juni 2007 - 18 november 2007
Het militaire aspect in het werk van louis Couperus
18 november 2006 - 24 mei 2007
Bibliofiele uitgaven van en over het werk van Louis Couperus
11 juni 2006 - 12 november 2006
op bezoek bij louis couperus
13 oktober 2005 - 6 juni 2006
Tentoonstelling in het kader van de manifestatie 'De Indische Zomer'

5 mei 2005 - 30 oktober 2005
Muziek in werk en leven van Louis Couperus
14 november 2004 - 1 mei 2005
Twee Haagse fenomenen
6 mei 2004 - 31 oktober 2004
opvattingen over homoseksualiteit rond 1900 en het werk van Louis Couperus
20 november 2003 - 2 mei 2004
portrettist en symbolist
20 juni 2003 - 16 november 2003
Een tentoonstelling naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het (tweede) Louis Couperus Genootschap
10 april 2003 - 15 juni 2003
het literaire klimaat in den haag, ca. 1880-1920
10 oktober 2002 - 6 april 2003
een expositie over de vele Engelse vertalingen naar het werk van louis couperus
11 april 2002 - 13 oktober 2002
'de vrouw achter de schrijver'
11 oktober 2001 - 7 april 2002
Louis COuperus en de romeinse oudheid
5 april 2001 - 7 oktober 2001
van jan toorop tot jan wolkers
16 november 2000 - 1 april 2001
louis couperus en japan
15 juni 2000 - 12 november 2000
louis couperus in eerste druk
20 januari 2000 - 11 juni 2000
'van oude mensen' op het toneel
19 september 1999 - 16 januari 2000
twee verwante zielen
1 april 1999 - 12 september 1999
De film naar Aan den weg der vreugde
4 oktober 1998 - 21 maart 1999
louis couperus en den haag
2 april 1998 - 27 september 1998
louis couperus en de voordrachtskunst
5 juni 1997 - 29 maart 1998
louis couperus en nice
6 december 1996 - 1 juni 1997
Couperus en Nederlands-indië
10 juni 1996 - 2 december 1996

24. de grenzen der betamelijkheid

Een roman van de populaire Engelse romanschrijfster Ouida

24. de grenzen der betamelijkheid

Vrouwen en lezen in de 19de eeuw
23 juni 2007 - 18 november 2007

lezende vrouwenLezen, het lijkt tegenwoordig zo’n vanzelfsprekende tijdsbesteding. Een vrouw die van lezen houdt kan op waardering rekenen en boeken zijn alom in alle soorten en maten te verkrijgen. Sociale controle op het lezen is er nauwelijks meer.

 In de negentiende eeuw bepaalden vader of echtgenoot maar al te vaak wat vrouwen in huis mochten lezen. Te veel kennis werd lange tijd schadelijk geacht en op seksueel gebied werden vrouwen en meisjes graag zo ontwetend mogelijk gehouden. Rond 1900 verwierven vrouwen in dit opzicht meer vrijheid en dat hangt – niet toevallig – samen met de ontwikkelingen op maatschappelijk gebied. Het was de periode van de eerste grote emancipatiegolf.

 Dit was ook de periode waarin Louis Couperus leefde en schreef.

emancipatie

Couperus' werk was de uitdrukking van een nieuwe tijd, maar juist daarom stond het vaak bloot aan kritiek van de oudere garde die veel van zijn romans als een gevaar voor de zedelijkheid beschouwden. In al zijn Haagse romans komen zaken aan de orde als vrije liefde, passie, overspel of echtscheiding. Mede dankzij zijn werk werd lezen van een taboe werd uiteindelijk een gewaardeerd middel tot genot of zelfontplooiing.

tentoonstelling

De tentoonstelling belichtte de ontwikkeling in de visie op het lezen door vrouwen in de negentiende eeuw en de rol van het werk van Couperus daarin.  Schilderijen, aquarellen en reproducties gaven een interessant beeld van de lezende vrouw in de besproken periode. Een verzameling ’verboden lectuur’ bood inzicht in de vermeende gevaren waaraan de vrouwelijke ziel blootgesteld zou worden.

 Als extra attractie werd voor de eerste keer een aantal relevante stukken uit de collectie Sine Qua Non geëxposeerd. De tentoonstelling en de bijbehorende tekst werden werden samengesteld door Eugenie Boer.

Deze expositie kwam mede tot stand dankzij financiële bijdragen van Fonds 1818 en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Deel deze pagina

U bent hier