tijdslijn

tijdslijn

1863    10 juni geboren in Den Haag, aan Mauritskade 11 (nu: 43)

1872    Het gezin Couperus vertrekt naar Nederlands-Indië en vestigt zich in Batavia

1878    Terugkeer naar Nederland; vestiging in Den Haag (aan Nassauplein 4)

1880    Onderwijs van Dr. J. ten Brink

1881    Verlaat de HBS en gaat voor de akte Middelbaar Nederlands studeren

1883    Eerste gedichten gepubliceerd in De Gids en in Nederland

1884    Een lent van vaerzen

1889    Eline Vere

1891    Huwelijk met Elisabeth Wilhelmina Johanna Baud

1892    Begin van zijn reizen

1892    Extaze

1893    Eerste reis naar Italië; overlijden van zijn moeder. Tweede reis naar Italië

1897    Metamorfoze

1899    Vertrek naar Nederlands-Indië

1900    Vestigt zich in Nice, waar hij tien jaar blijft wonen; vandaar vele reizen naar Italië, met name Florence en Rome.  Langs lijnen van geleidelijkheid; De stille kracht

1902    Overlijden van zijn vader

1901-1903     De boeken der kleine zielen

1905    De berg van licht

1906    Van oude menschen, de dingen, die voorbijgaan...

1909     27 november: eerste wekelijkse feuilleton in Het Vaderland

1910     Van en over mijzelf en anderen, eerste bundel

1910    Vertrekt uit Nice. Woont de eerstkomende vijf jaar in hotels en pensions door heel Italië.

1911    Antiek Toerisme

1912    Uit blanke steden onder blauwe lucht, eerste bundel

1913    Uit blanke steden onder blauwe lucht, tweede bundel

1914    Verblijft bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in München; Van en over mijzelf en anderen, tweede bundel

1915    Terugkeer naar Den Haag, waar hij tot oktober 1920 zal wonen

1916    Van en over mijzelf en anderen, derde bundel

1918-1919     Schrijft zijn laatste roman, Iskander

1920     Reis naar Algiers

1921    Zomer, verblijf in Londen; oktober, vertrek naar het Verre Oosten als bijzonder correspondent van de Haagsche Post. Reis door Sumatra, Java en Bali

1922    Reist door naar Japan; oktober, terug in Den Haag

1923    Oostwaarts. Vestigt zich in maart in De Steeg; wordt bij zijn zestigste verjaardag gehuldigd; 16 juli overleden; enige tijd na de crematie op Westerveld wordt zijn as overgebracht naar de begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag

1925    Nippon

1952-1957     Verschijnen van de twaalf delen Verzamelde Werken

1960    Overlijden van mevrouw Couperus-Baud, op 92-jarige leeftijd

1987     F.L. Bastet, Louis Couperus. Een biografie

1887-1996    Verschijnen van de vijftig delen Volledige Werken Louis Couperus

1993    Oprichting van het Louis Couperus Genootschap

1996    Opening van het Louis Couperus Museum, Javastraat 17, Den Haag 

Een vitrine met boeken in het Louis Couperus Museum

U bent hier