ZONDAG 5 NOVEMBER – LEZING GERARD VERHOEVEN – OOST VERSUS WEST - WEGENS OMSTANDIGHEDEN GEANNULEERD

ZONDAG 5 NOVEMBER – LEZING GERARD VERHOEVEN – OOST VERSUS WEST - WEGENS OMSTANDIGHEDEN GEANNULEERD

5 november 2023

Op zondag 5 november om 16.00 uur houdt Gerard Verhoeven een zeer boeiende lezing over ‘Oost versus west in het werk van Couperus’. De meeste mensen zullen beamen dat er een groot verschil bestaat in cultuur en mentaliteit tussen oost en west. Vrijwel iedereen heeft daarover wel een aantal (voor)oordelen. Maar waar houdt het westen op en begint het oosten? En waaruit bestaan die gangbare (voor)oordelen?

In verscheidene romans van Couperus speelt de tegenstelling oost-west een belangrijke rol. Verhoeven behandelt in dat kader vier romans: De stille kracht, De berg van licht, De ongelukkige en Iskander. Romans die zich afspelen in geheel verschillende tijden.

Keren de genoemde gangbare (voor)oordelen ook in de romans van Couperus terug? En zijn er nog andere tegenstellingen tussen oost en west die in zijn werk een rol spelen?

De kosten voor dit evenement bedragen: €15,--. Na afloop serveren wij een glas cava. Je kunt voor de lezing reserveren bij info@louiscouperusmuseum.nl onder gelijktijdige overmaking van €15,-- op rekeningnummer NL45 INGB 0007 7028 53 ten name van Louis Couperus Museum onder vermelding van “Lezing Gerard Verhoeven”. Zodra je hebt betaald, is je reservering definitief.

Deel deze pagina

U bent hier