zondag 2 april - LOUIS COUPERUS & CARL GUSTAV JUNG – CAROLINE DE WESTENHOLZ - AANVANG 16:00 uur

Carl Gustav Jung en zijn vrouw Emma in 1903

zondag 2 april - LOUIS COUPERUS & CARL GUSTAV JUNG – CAROLINE DE WESTENHOLZ - AANVANG 16:00 uur

2 april 2023

In het kader van de tentoonstelling Louis Couperus, non-binair avant la lettre? houdt Caroline de Westenholz op zondag 2 april om 16.00 uur een lezing over de overeenkomsten tussen de ideeën van Louis Couperus en Carl Gustav Jung.

De theorieën van Sigmund Freud zijn algemeen bekend; die van zijn opvolger in de psychologie, Carl Gustav Jung, veel minder. Juist die zijn van belang in verband met het werk Louis Couperus. In het werk van Couperus zijn vele in-between types te vinden. Vincent in Eline Vere, Bertie in Noodlot en Paul in De boeken der kleine zielen zijn allemaal ietwat krachteloze, bijna vrouwelijke mannen. Léonie van Oudijck uit De stille kracht daarentegen is bijna mannelijk in haar seksuele honger.

En Couperus gaat nog verder. Zeven jaar voordat Jung zijn theorie over de animus en de anima in de menselijke ziel ontwikkelde, noemde Couperus in Van oude mensen, de dingen, die voorbij gaan... al expliciet de mannelijke eigenschappen van Elly en de vrouwelijke van Lot. Het thema culmineert in De berg van licht met de hoofdpersoon Bassianus (de latere Helegabalus), die is 'van een weifelende sekse'. Jung zou er wel raad mee weten…

De kosten voor dit evenement bedragen: €15,--. Na afloop serveren wij een glas cava. Je kunt voor de lezing reserveren bij info@louiscouperusmuseum.nl onder gelijktijdige overmaking van €15,-- op rekeningnummer NL45 INGB 0007 7028 53 ten name van Louis Couperus Museum onder vermelding van “Lezing Caroline de Westenholz”. Zodra je hebt betaald, is je reservering definitief.

Deel deze pagina

U bent hier