Zondag 16 oktober – De stille krachten bij Jan Toorop - Lezing Anne Marie Boorsma - aanvang 16.00 uur - Klik/Boek hier!

Zelfportret in het atelier met Javaanse gewaden, olieverf op doek (1880). Collectie Kunstmuseum, Den Haag

Zondag 16 oktober – De stille krachten bij Jan Toorop - Lezing Anne Marie Boorsma - aanvang 16.00 uur - Klik/Boek hier!

16 oktober 2022

Kunsthistorica Anne Marie Boorsma vertelt op zondagmiddag 16 oktober over de stille krachten bij Jan Toorop. De kunstenaar Jan Toorop was een beroemd Art Nouveau-kunstenaar en ontwerper van veel van de boekbanden van Couperus.

Zijn jeugd bracht hij door op Midden-Java en Banka, waar hij het schaduwspel van wajangpoppen en hun symboliek leerde kennen. Dit zou van blijvende invloed zijn op zijn latere werken als kunstenaar. Dankzij een affiche dat hij in 1894 maakte ter promotie van de Delftsche Slaolie krijgt hij grote bekendheid.


De kosten voor dit evenement bedragen: €15,--. Na afloop serveren wij een glas cava + spekkoek. Je kunt voor de lezing reserveren bij info@louiscouperusmuseum.nl onder gelijktijdige overmaking van €15,-- op rekeningnummer NL45 INGB 0007 7028 53 ten name van Louis Couperus Museum onder vermelding van “Lezing Anne Marie Boorsma”. Zodra je hebt betaald, is je reservering definitief.

Deel deze pagina

U bent hier